UBYTOVACÍ ŘÁD - ARTHARMONY Pension & Hostel

 1. Host je povinen dodržovat UBYTOVACÍ řÁD Pensionu & Hostelu ARTHARMONY, dále jen ARTHARMONY.
 2. Host je povinen chovat se v souladu s obecnými pravidly slušného chování a jednání.
 3. K ubytování musí být každý host bez výjimky řádně přihlášen na recepci.
 4. Host je povinen dodržovat noční klid mezi 22:00 - 06:00 hodinou.
 5. Host je povinen dodržovat přísný zákaz kouření ve všech prostorách ARTHARMONY. V případě porušení zákazu je host povinen zaplatit pokutu 50 EUR či 1000,-Kč a ARTHARMONY má právo zrušit jeho pobyt bez náhrady s okamžitou platností.
 6. V případě, že host ztratí klíče od pokoje, je povinen ihned zaplatit pokutu 25 EUR / 500,- CZK
 7. Zákaz ničení zařízení pokojů a prostor ARTHARMONY. Host odpovídá za škody na majetku a zařízení, které během svého pobytu způsobí. Náhradu škody je host povinen ihned zaplatit v poměrné výši, pokud neprokáže, že jí nezavinil.
 8. Zákaz rozdělávání a používání otevřeného ohně v celém areálu ARTHARMONY. Svíčky na pokojích smí host použít pouze po dohodě s pracovníkem ARTHARMONY.
 9. Hostům není dovoleno používat jakékoliv vlastní elektrické síťové spotřebiče s výjimkou fénu na vlasy, holicího strojku, nabíječky mobilu či notebooku.
 10. Na pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu pracovníka ARTHARMONY přemísťovat zařízení a vybavení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 11. Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních uzávěrů, odpojit/vypnout soukromé elektrospotřebiče a zamknout za sebou dveře svého pokoje. V průběhu pobytu si host ponechá klíče u sebe a odevzdá je až při check-out na recepci pracovníkovi ARTHARMONY.
 12. Přísný zákaz vstupu neubytovaných osob do objektu ARTHARMONY nebo pouze po předchozí dohodě s pracovníkem ARTHARMONY.
 13. Hosté na dormitory pokojích jsou povinni si své cenné věci zamykat do lockerů (uzamykatelných skříněk), a to zejména při opuštění pokoje a při spánku. Hosté ze všech pokojů si mohou cenné věci uschovat na recepci. ARTHARMONY neručí 
za věci odložené v autě. Za případnou ztrátu nebo odcizení věcí nenese ARTHARMONY žádnou odpovědnost.
 14. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel neodpovídá bez omezení pouze, pokud tyto věci byly převzaty hotelem do úschovy.
 15. Hosté se pohybují na pokojích a patrech pro spaní, jejich schodech, stejně jako ve všech ostatních prostorách 
ARTHARMONY dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Za případné zranění hostů nenese ARTHARMONY žádnou zodpovědnost a host nemá nárok po ARTHARMONY žádat následné odškodnění.
 16. Hosté mají k dispozici zdarma připojení k internetu přes WiFi síť a tři počítače k volnému užívání. Platí však přísný zákaz jakékoliv nelegální činnosti páchané s využitím našeho připojení k internetu, našich počítačů či v našich prostorách.
 17. V den skončení smluveného pobytu je host povinen se odhlásit (check-out) na recepci, vrátit všechny zapůjčené klíče a uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hod. dopoledne (všední dny) a do 11:00 hod. dopoledne (soboty 
a neděle). Neučiní - li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den.
 18. Za hrubé porušení tohoto domovního řádu si ARTHARMONY vyhrazuje právo s okamžitou platností ukončit hostův pobyt předčasně a bez náhrady. 

Kontakt

Mapa

Rezervace